top of page
12.png

APS-天然精油調香師

WU,CHUN-YU
LIN,WEN-YEN
CHIEN,I-WAN
YANG,WAN-JUNG
CHAO,NING-CHIA
LIN,YA-CHU
LIN,CHIA-JUNG
HAN,CHIA-WEI
CHEN,PEI-YU
CHEN,I-TING
LI,KUO-CHUN
CHANG,CHIA-PEI
CHEN,I-CHEN
HOU,YU-JEN
LIN,PEI-YUN
KUO,TZU-YING

 

Chin-Hua,Lin
Hsin-Ya,Chen
Shan Yu Chang

Aria Taylor
WU,CHIA-WEI
CHIN,CHIA-LING
TSAI,YU-TING
CHANG,SHU-MING
Lila Woods
CHANG,CHUN-PEI
PAN,I-WEN
CHANG,SHU-MING
TSENG,CHIH-HAO
CHENG,KAI-JUI
CHANG,SHIH-CHI
LIN,PO-JU
HUANG,YA-YIN
CHEN,YU-WEI
Alayna Stephens
Elise Porter
TSAI,CHIA-YING
KAO,CHE-WEI
LI,HSIN-CHIEH
LIN,I-TING
CHEN,WEI-CHUNG
WANG,YU-LING
CHANG,CHIH-HSIN
CHEN,HUI-WEN
LIN,WEN-TZU
WANG,SHIH-CHUN
HSU,WEN-YUEH
LAI,HSIANG-I
TSAO,PEI-HSUAN

APS-Level 1

Shan Yu Chang
CHANG,CHUN-PEI
PAN,I-WEN
CHANG,SHU-MING
TSENG,CHIH-HAO
CHENG,KAI-JUI
CHANG,SHIH-CHI
LIN,PO-JU
HUANG,YA-YIN
CHEN,YU-WEI
Heryati binti Putih
Putih binti Johan
Ghaaziya binti Kaarim
Jannat binti Ramzi
Chahaya binti Jaya
Sabeeka binti Hazm
Haley Ferguson
Clara Carr
Catherine Flores
Diana Johnson
Mia Elliott
TSAI,CHIA-YING
KAO,CHE-WEI
LI,HSIN-CHIEH
LIN,I-TING
CHEN,WEI-CHUNG
WANG,YU-LING
CHANG,CHIH-HSIN
CHEN,HUI-WEN
LIN,WEN-TZU
WANG,SHIH-CHUN
HSU,WEN-YUEH
LAI,HSIANG-I
TSAO,PEI-HSUAN
WU,CHUN-YU
LIN,WEN-YEN
CHIEN,I-WAN
YANG,WAN-JUNG
CHAO,NING-CHIA
LIN,YA-CHU
LIN,CHIA-JUNG
HAN,CHIA-WEI
CHEN,PEI-YU
CHEN,I-TING
LI,KUO-CHUN
CHANG,CHIA-PEI
CHEN,I-CHEN
HOU,YU-JEN
LIN,PEI-YUN

 

KUO,TZU-YING
CHANG,YA-HUI
HSIEH,CHIA-YU
CHEN,PO-NI
CHEN,YUAN-HSIN
HSIEH,MIN-HSIAO
SHIH,YA-HUI
CHEN,CHUN-CHENG
LAI,JIA-LING
LIN,YAN-HONG
CHANG,WEN-CHIEH
CHEN,YA-HUEI
SIE,ZONG-YU
HONG,YU-HANG
CHENG,CHI-PEI


Bella Sanders
Sarah West
Daisy Hughes
Joanna Gonzalez
Avery Willis
Alaina Cole
Charlie Ward
Juliana Hawkins
Ember Garcia

APS- Level 2

WANG,SHIH-CHUN
HSU,WEN-YUEH
LAI,HSIANG-I
TSAO,PEI-HSUAN
WU,CHUN-YU
LIN,WEN-YEN
CHIEN,I-WAN
Haley Ferguson
Clara Carr
Catherine Flores
Diana Johnson

YANG,WAN-JUNG
CHAO,NING-CHIA
LIN,YA-CHU

CHEN,I-CHEN
HOU,YU-JEN
LIN,PEI-YUN
Bella Sanders
Sarah West
LIN,CHIA-JUNG
HAN,CHIA-WEI
CHEN,PEI-YU
CHEN,I-TING
LI,KUO-CHUN
CHANG,CHIA-PEI
Joanna Gonzalez
Alaina Cole

APS-Tutor

Zi-Yun,Hsia
Yi-Shen,Chen
Yi-Ping,Wang
Yu-Tzu,Liu
Chih-Chiang,Tsai
Ting-Chih,Tsao

Ting-Li,Wang
Jin-Jun,Lu

OOI MIN FANG
LOO SOO CHING

APS-Handmade Level 2

APS-Handmade Level 1

Shan Yu Chang
TSENG,CHIH-HAO
CHENG,KAI-JUI
CHANG,SHIH-CHI
LIN,PO-JU
HUANG,YA-YIN
CHEN,YU-WEI 
Chai Ka Po
Yim Wing Yan
MAK WING YEE, VICKIE
YUEN WAI KIT
TAM HO YIN
Li Hau Ling

YIU PUI YEE 
Chan Lik Yan 
SHUM HO YIN 
Chan Yuen Ying 
HO OI YAN
LO HOW LING, HARINA
Cheng Hin Wah
Zi Yun Hsia
Yi Shen Chen
TSAO,PEI-HSUAN
WU,CHUN-YU
LIN,WEN-YEN
CHIEN,I-WAN
Haley Ferguson
Chai Ka Po
Yim Wing Yan

MAK WING YEE, VICKIE
YUEN WAI KIT
TAM HO YIN

bottom of page